Îndrumar juridic

Convenția europeană a drepturilor omului și a libertăților fundamentale

Posted on by Cata72Hosu

Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, amendată Art. 8. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale. Art. 10: Orice persoană are dreptul la libertatea …

citeste mai departe

Codul Fiscal

Posted on by Cata72Hosu

CAPITOLUL VII: Impozitul pe spectacole Art. 480: Reguli generale a.) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul …

citeste mai departe

Autoreglementare – Consiliul Român pentru Publicitate (RAC)

Posted on by Cata72Hosu

Codul de Practică în Comunicarea Comercială Reguli privind comunicarea comercială responsabilă pentru bere Codul etic pentru publicitatea adresată copiilor referitoare la produse alimentare Bune practici în etichetarea și publicitatea suplimentelor alimentare Principii privind publicitatea și comunicările de marketing responsabile pentru …

citeste mai departe

Constituția României

Posted on by Cata72Hosu

LIBERTATEA DE EXPRIMARE; VIAȚA PRIVATĂ ȘI DREPTUL LA IMAGINE Art. 30 – Libertatea de exprimare (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin …

citeste mai departe

Codul Civil

Posted on by Cata72Hosu

LIBERTATEA DE EXPRIMARE; VIAȚA PRIVATĂ ȘI DREPTUL LA IMAGINE Art. 70: Dreptul la liberă exprimare: (1) Orice persoană are dreptul la liberă exprimare; (2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile și limitele prevăzute la art. 75. …

citeste mai departe