Legislație

Convenția europeană a drepturilor omului și a libertăților fundamentale

25.04.2017 | scris de | categorie: Legislație

Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, amendată

Art. 8. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.

Art. 10:

  • Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografe sau televiziune unui regim de autorizare.
  • Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor con denţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

Convenția europeană a drepturilor omului

Recomanda prietenilor

Leave a Reply