Comunicate de presă

Cursul de deschidere al Şcolii de Comunicare

23.04.2013 | scris de | categorie: Comunicate de presă, Știri

Excelenta in comunicare pentru Formatori de opinie

Justificare

Transmiterea in public, catre populatie sau catre propriii angajati, a masurilor de reforma si restructurare, precum si a limitarilor de buget a fost analizata la nivelul statelor din Uniunea Europeana si apreciata ca defectuasa sau ca neadaptata la scopul strategic.

In acest context se impune cu necesitate un curs pentru formarea de abilitati-cheie adaptat realitatilor in schimbare pentru decidenti care au si un rol de promovare, diseminare, facilitare in intalnirile cu specialistii din propriul domeniu. Din analiza noastra reiese că el este recomandabil si pentru alte ţări, nu numai pentru Romania.

Cercetarile validate de evenimentele sfarsitului de an 2012 arata o slaba acceptanta in randurile angajatilor pentru restructurarile impuse in firme comerciale, in contextul crizei, si o crestere a interesului pentru o buna si etica comunicare dinspre decidenti.

Cum sa induci incredere si cum să faci ca oamenii sa te urmeze, cum sa faci ca mass media sa preia informatiile-cheie sunt teme de interes pentru o paleta larga de actori institutionali cu rol in crearea opiniei publice favorabile reformelor, crearea acceptantei pentru masurile de reforma in institutiile publice.

 

Obiectivele cursului

Cursul vizează dezvoltarea unor competenţe specifice in randurile formatorilor de opinie – vorbitori, negociatori, manageri de corporatii si lideri angajati in reforme institutionale in spatiul public European:

– să identifice şi să analizeze necesităţile la nivel individual sau organizaţional;

– să înţeleagă factorii implicaţi în comunicarea cu indivizi si grupuri diferite;

– să stabilească obiectivele de formare a opiniilor in acord cu nevoile identificate;

– să comunice eficient şi să gestioneze optim situaţiile dificile apărute;

– să faciliteze comunicarea în grup

 

Cui se adresează

Cursul se adresează persoanelor ce doresc să dobândească abilităţi şi cunoştinţe de formare a adulţilor sau doresc sa isi valideze intr-un context formal, prin instruire si examinare, competenţele deja dobandite in practica. Cerinţa obligatorie – studii superioare finalizate.

 

Tematica

ziua 1

9.00- 10.30- Audienta: auditoriu, individ si grup; Spatiul public european. Comunicarea- contextul juridic al comunicarii publice

10.40-12.10- Imaginea publica a individului Analiza grupurilor interesate din auditoriu. Identificarea asteptarilor si nevoilor; obiectii ascunse; Cerinte specifice in comunicare cu adultii seniori (60+) si persoane

12.20- 13.40 –  Profilul sintetic-individualizat al unei persoane. LAB Profile (Learning and Behavior Profile) dezavantajate

13.50-15.20  – Simulare cu inregistrare camera video – LAB Profile. Sesiune de feedback. 

ziua 2

9.00- 10.30- Procesul de formare a opiniei publice bazat pe analiza; Metode de comunicare bazate pe expunere: Prelegerea; Descrierea; Explicatia;  Metoda conversatiei. Conversatia euristica

10.40-12.10- Obiectivele procesului de formare a opiniilor; Crearea strategiei de comunicare

12.20- 13.40 – Adaptarea planului de comunicare pentru formariea opiniei la grupuri cu interese si nevoi specifice

13.50-15.20 Simulare cu inregistrare camera video – Prelegerea; Descrierea; Explicatia;  Metoda conversatiei. Conversatia euristica. Sesiune de feedback. 

ziua 3

9.00- 10.30- Dezbaterea de grup; conditii, cerinte, tehnici. Facilitarea comunicarii in grupuri de lucru;  Metode specifice- oratoria Metoda demonstratiei intuitive

10.40-12.10 – Simularea in faza de pregatire a prezentarii sau discursului. Refacerea prezentarii dupa analiza video- exercitiu; Argumentarea avantajelor- discutii focalizate pe fapte, opinii, valori

12.20- 13.40 – Adaptarea planului de comunicare pentru formarea opiniei in situatii de criza

13.50-15.20  Simulare cu inregistrare camera video – Dezbaterea de grup;  Argumentarea avantajelor- discutii focalizate pe fapte, opinii, valori. Sesiune de feedback. 

ziua 4

9.00- 10.30- – Stabilirea asteptarilor de comportament in cadrul grupului; Rezolvarea situatiilor dificile in dezbateri televizate

10.40-12.10- Controlul timpului – exercitii cu clepsidra si metronom;  Captarea interesului participantilor;Cresterea receptivitatii grupului; tehnica scenei, tehnica paharului cu apa

12.20- 13.40 – Folosirea activitatilor participative in grupuri de lucru, dezbateri tehnice, dezbateri televizate

13.50-15.20  Simulare cu inregistrare camera video – dezbateri tehnice, dezbateri televizate. Sesiune de feedback. 

 

Lectori

Dumitru Borţun – doctor in filosofie, conf. univ. la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice – SNSPA; titularul cursurilor: Semiotică. Teorii ale limbajului,  Analiza discursului publicPsihologia comunicării, Responsabilitatea socială corporativă; a fost consilier la Preşedinţia României (1993-1996); în ultimii 16 ani a oferit consultanţă în analiză de discurs pentru firme private de monitorizare şi analiză media, consiliere de imagine pentru oameni politici, partide, instituţii publice şi regii autonome, precum şi training în comunicare pentru organizaţii publice şi private, din ţară şi străinătate. A publicat peste 70 de studii, eseuri, articole şi interviuri în volume colective, publicaţii de specialitate şi reviste de cultură. Este autorul mai multor cursuri universitare, precum şi al cărţilor Bazele epistemice ale comunicării (Ars Docendi, 2002), Relaţiile Publice şi noua societate (Tritonic, 2005, 2012), Responsabilitatea socială corporativă: de la relaţii publice la dezvoltare durabilă, coordonator (Tritonic, 2012). Este membru fondator al Asociaţiei Române de Relaţii Publice – ARRP (din 1995), al cărei preşedinte a fost din 2005 până în 2008; în prezent este Preşedintele Juriului de Onoare al ARRP.

Florentina Iusco – facilitator acreditat CEFE International; a lucrat ca formator pentru Centrul regional de formare în administraţie publică locală al Ministerului Administraţiei Publice – filiala Bucureşti (2003-2007), pentru Centrul de perfectionare al Ministerului Culturii (2006-2008), pentru Institutul European din România (cursuri de Relatii publice, Formatori, Management organizaţional), precum şi ca tutore pentru probele probele practice si examinator conform standardelor CNFPA pentru aproximativ 150 de Formatori (2010-2011); recent, a câştigat experienta in formarea opiniei publice ca expert-cheie PR si comunicare pentru programul de asistenta tehnica „Promovarea reformei in sanatate”, finanţat de Banca Mondiala (2011-2013).

A absolvit masteratele de Comunicare şi Relaţii Publice (2001), Managementul Proiectelor (2003) şi Spaţiul Public European (2005), toate la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA. Este membră a al Asociaţiei Române de Relaţii Publice – ARRP, iar în perioada 2008-2012 membră a Consiliului de Conducere al ARRP.

 

Atuuri ale cursului 

Cursul oferă:

– instrumente dezvoltate la graniţa dintre Comunicare, Psihologie şi Dramaturgie, folosite cu succes la nivel international, in formarea liderilor motivationali si a managerior de top;

– tehnici aplicabile direct în proiectarea şi livrarea unei prezentari, sesiuni de facilitare, sesiune de formare;

– metode interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, susţinere secvenţe de formare), cu feedback din partea formatorului şi a colegilor;

– o atmosferă plăcută şi stimulativă pentru dobândirea noilor competenţe.

Autorizare si certificare

Programul este autorizat la nivel naţional prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti). Cursul se va finaliza cu Certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru ocupatia „Formator”, cod COR 242401, însoţit de anexa Supliment descriptiv, în care sunt menţionate competenţele dobândite: Pregatirea formarii; Realizarea activitatilor de formare.

Program

Cursul se desfăşoară între 7-10 mai 2013 şi se reia intre17- 20 iunie 2013, orele 9.00 şi 14.00 sau la cerere dupa ora 16.

 Locul desfăşurării

la sediul Institutului European din România (IER) din Bucureşti, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 7-9, etajul IV, Sala de conferinţe,

Pret 500 lei

CONTACT    Ionuţ Rusu                                                                             Sandra Pralong                    

0742.306.846                                                                          0722.629.283

vp.ionutrusu@gmail.com                                                        spralong@gmail.com

 

www.scoaladecomunicare.com          www.arrp.eu

Recomanda prietenilor

Leave a Reply