Afilieri Internationale

Declarația de la Helsinki

18.10.2017 | scris de | categorie: Afilieri Internationale, Comunicate de presă, Știri

În timpul Summit-ului ICCO organizat la începutul acestei luni la Helsinki, țările participante, printre care și România, au adoptat un set de zece principii de comportament etic în PR reunite sub numele de „Declarația de la Helsinki / Helsinki Declaration”.

Scopul documentului este să reunească industria PR din întreaga lume sub un singur stindard etic, ținând cont atât de influența tot mai puternică pe care aceasta o exercită, cât și de marile pericole către care conduce un comportamentelor lipsit de etică.

Declarația de la Helsinki se bazează pe Carta de la Stockholm (adoptată în 2003) și înlocuiește Carta de la Roma, adoptată de ICCO în 1986. Carta de la Stockholm reunește un set de standarde profesionale menite să ne definească industria.

Prezentându-vă noua Declarație, vă lansăm invitația de a o adopta si totodată de a o face cunoscută cât mai multor profesioniști din domeniul comunicării.

DECLARAȚIA DE LA HELSINKI

Având în vedere influența considerabilă și forța din ce în ce mai puternică a relațiilor publice, membrii ICCO se angajează să respecte în permanență următoarele 10 principii:

 1. Să profeseze etic și în acord cu cadrul legislativ;
 2. Să respecte cele mai înalte standarde profesionale în practica relațiilor publice și a comunicării;
 3. Să respecte adevărul, să colaboreze onest și transparent cu angajații, colegii, clienții, mass media, guvernul și publicul;
 4. Să protejeze dreptul la intimitate al clienților, organizațiilor, persoanelor, respectând confidențialitatea informației;
 5. Să fie atenți la datoria lor de a susține reputația industriei;
 6. Să fie transparenți în privința celor ce susțin cauze și interese și să nu se angajeze niciodată în practici înșelătoare de tip „astroturfing”;
 7. Să fie conștienți de puterea rețelelor de socializare și să le folosească  responsabil;
 8. Să nu se angajeze niciodată în crearea sau difuzarea în cunoștință de cauză a știrilor false;
 9. Să adere la Codul de conduită al Asociației din care fac parte, să țină cont de Codurile de Conduită din alte țări și să arate mereu respect profesional;
 10. Să se asigure că își exercită  îndatoririle profesionale fără a provoca ofensă pe motive de gen, origine, religie, dizabilitate și orice altă formă de discriminare.

HELSINKI DECLARATION

Mindful of the considerable and increasing influence and importance of public relations, ICCO members commit at all times to abide by the following 10 principles:

 1. To work ethically and in accordance with applicable laws;
 2. To observe the highest professional standards in the practice of public relations and communications;
 3. To respect the truth, dealing honestly and transparently with employees, colleagues, clients, the media, government and the public;
 4. To protect the privacy rights of clients, organizations, and individuals by safeguarding confidential information;
 5. To be mindful of their duty to uphold the reputation of the industry;
 6. To be forthcoming about sponsors of causes and interests and never engage in misleading practices such as “astroturfing“;
 7. To be aware of the power of social media, and use it responsibly;
 8. To never engage in the creation of or knowingly circulate fake news;
 9. To adhere to their Association’s Code of Conduct, be mindful of the Codes of Conduct of other countries, and show professional respect at all times;
 10. To take care that their professional duties are conducted without causing offence on the grounds of gender, origin, religion, disability and any other form of discrimination.
Recomanda prietenilor

Leave a Reply