Comunicate de presă

Politica ARRP de protecție a datelor personale

09.05.2019 | scris de | categorie: Comunicate de presă
 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Române de Relații Publice (ARRP), cu sediul în București, România, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.ARRP.eu.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 • Dacă sunteți utilizator al paginii de internet ARRP.eu și/sau membru al ARRP, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați pagina de internet www.ARRP.eu, de exemplu preferințele dumneavoastră în utilizarea paginii de internet www.ARRP.eu, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în utilizarea paginii de internet www.ARRP.eu.
 • Dacă sunteți vizitator al paginii de internet ARRP.eu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării paginii de internet www.ARRP.eu, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru contact, în măsura în care îl completați.
 • Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, pagina de internet ARRP.eu prelucrează datele dumneavoastră de contact, cum ar fi nume și prenume, adresă de e-mail și număr de telefon, pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale.
 1. Scopurile și temeiurile de prelucrării
  • Dacă sunteți utilizator al paginii de internet ARRP.eu, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS) de comunicări privind activitățile, produsele și serviciile oferite de ARRP prin intermediul paginii de internet ARRP.eu.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Detalii cont. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Detalii cont. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a paginii de internet ARRP.eu, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite de pagina de internet www.ARRP.eu.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ARRP de a îmbunătății permanent experiența utilizatorilor paginii de internet www.ARRP.eu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Dacă sunteți vizitator al paginii de internet ARRP.eu, ARRP prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS) de comunicări privind activitățile, produsele și serviciile oferite de ARRP prin intermediul paginii de internet ARRP.eu.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact disponibil pe pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări privind activitățile, produsele și serviciile oferite de ARRP prin intermediul paginii de internet www.ARRP.eu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/SMS conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe pagina de internet ARRP.eu.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ARRP de a asigura funcționarea corectă a paginii de internet www.ARRP.eu, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor paginii de internet www.ARRP.eu, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, ARRP prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuali dintre ARRP și Parteneri sau potențiali

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ARRP de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe pagina de internet www.ARRP.eu. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea ARRP de a-și desfășura activitatea.

 • pentru celelalte scopuri și temeiuri enumerate la secțiunea 3.2., de mai sus.
 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, ARRP va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform politicilor interne ale ARRP, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin ARRP (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Detalii cont, ARRP va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul paginii de internet www.ARRP.eu. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau SMS-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 7., de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, ARRP va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de ARRP pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai ARRP, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea și/sau executarea contractului și ulterior, potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ARRP poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ARRP în oferirea de servicii prin intermediul paginii de internet www.ARRP.eu (de ex. firme de curierat, furnizori de servicii IT etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea paginii de internet ARRP.eu, inclusiv pentru intermedierea relației dintre dumneavoastră și Partenerii noștri care comercializează produse prin această pagină de internet, în măsura în comandați produse vândute de aceștia;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către ARRP prin intermediul paginii de internet ARRP.eu;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea paginii de internet ARRP.eu și a serviciilor derulate prin intermediul ei;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către ARRP pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 1. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de ARRP pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne scrieți la office@arrp.eu.

Data ultimei actualizări: mai 2019

Recomanda prietenilor

Leave a Reply